Psychonauten In Gesprek

Onze mission statement is tweeledig:
1: Psychonauten in Gesprek wil in de eerste plaats het verantwoordelijk gebruik van psychedelische middelen destigmatiseren, en dit op verscheidene manieren. Door een platform te vormen waar bewustzijnsverkenners elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen delen, doorbreken we de tendens tot stilzwijgen ten gevolge van de maatschappelijke consensus die het consumeren van stoffen als LSD, psilocybine en DMT als ontuchtig aanschouwt. Zodoende komen we, tenminste onder elkaar, uit de psychedelische kast en bieden we weerwerk aan de discriminatie die nog steeds een triest feit is. Eerder dan de beladen term “drugs” op deze chemicaliën te plakken kiezen we ervoor om ze te zien als cognitieve teleportatiemachines, of psychische ruimteschepen die indien bestuurd met de noodzakelijke voorkennis en alertheid van geest, toegang bieden tot zowaar levensveranderende werelden. Anderzijds begaan we politieke acties direct gericht naar tegenstanders of naar zij die geen kennis hebben van psychonautica, maar derhalve stigma niettemin intact houden. De naam van de organisatie wijst dus niet enkel naar onderlinge gesprekken. Ook willen we een directe en productieve dialoog aangaan met de grotendeels onbegrijpende samenleving waarin we ons bevinden.
2: Naast het op gang brengen van een conversatie willen we tevens enkele leemtes opvullen in het pro-psychedelisch discours zoals dat in andere landen en op internationaal niveau vandaag de dag gaande is. Momenteel bestaat dat discours veelal uit platgetreden paden die opnieuw en opnieuw worden bewandeld. Niet zonder reden, want nog steeds is het zo dat de goegemeente deze paden schuwt en aldus herhaaldelijk moet worden aangespoord om ze desondanks – voor anderen indien niet voor zichzelf – als betreedbaar te aanschouwen, eerder dan ze te omsluiten met hekkens van misinformatie, vooroordelen en paranoia. Dat wil echter niet zeggen dat er geen nieuwe wegen mogen geplaveid worden, die overigens vele kruispunten zouden vormen met de voornoemde. Ja, psychedelica hebben bijzonder veel therapeutisch potentieel, maar moeten ze voldoen aan een utilitaristisch criterium om aanvaard te worden? Is cognitieve vrijheid in se ook geen kwestie? En wat met de filosofische implicaties van “de” psychedelische ervaring, of de mogelijke relevantie ervan voor de ecologische beweging? Ook deze en vele andere punten willen Psychonauten In Gesprek ter sprake brengen, dit in de vorm van lezingen en publicaties.
Een website is momenteel onder constructie. Wie inmiddels op de hoogte wilt gehouden worden van komende evenementen, stuurt best een e-mail naar psychonauteningesprek@gmail.com of maakt zichzelf lid van de Facebookgroep.

Contact this organisation

 Facebook
 No working website, the Facebook page is private
Add an Event

No reviews yet

You can help the community by sharing an honest review on your experience with this organisations.

0
 
 
 
 
0
0

Psychedelic Organizations

Psychedelic People

Psychedelic People


Psychedelic Experience

Community

Support


Psychedelic Experience © 2022-Privacy-Legal