Psychedelic organisations in Sweden 

Search

2 organisations

Föreningen för Holistisk Missbruksvård - Ibogain therapy

Ibogain.se, founded in 2006, is a non-profit organization with no political or religious affiliations. We collect information about ibogaine, a substance known to end various forms of drug addictions,...

Nätverket för Psykedelisk Vetenskap (NPV)

Vår vision är ett samhälle där vetenskap ligger till grund för hur psykedeliska substanser används inom psykiatri och psykoterapi. För att nå dit krävs ett akademiskt klimat där forskare har god...