Werkelijkheid bestaat niet

Shared by CH , experienced 2 years ago.
Substance: LSD
Substance: Cannabis
De trip heeft deuren bij mij geopend die me (mijn/ de) werkelijkheid hebben getoond. De werkelijkheid over hoe wij leven in ons eigen perspectief. Hoe wij niet ons leven sturen maar enkel ons leven "bevaren" zoals een rivier stroomt. Soms hard, soms zacht. Dit heeft me geleerd te genieten van het enige moment dat werkelijk bestaat, het nu. Onnodig om te vermelden dat dit mijn perspectief op hoe het leven aan te gaan totaal heeft veranderd. Belangrijk om te vermelden dat deze trip enkel als een katalysator heeft gewerkt in een proces dat al gaande was. Ik beschrijf hierboven het resultaat van de trip, niet de ervaring tijdens de trip. Uiteraard is deze ervaring door de categoriserende werking van taal niet meer te reproduceren. Maar wat taal mij heeft laten herinneren is dat er oneindig dimenties zijn, waarvan de mensheid gezamenlijk in een kleine "bandbreedte" daarvan leeft. En binnen die bandbreedte elk persoon weer in zijn eigen dimenties. Ondanks dat dimenties van de mensen onderling niet veel afwijken, ziet niemand dezelfde waarheid. Interessanter was de ervaring dat de dimenties alle kanten opgingen. Daarmee bedoel ik dus niet enkel de wetenschappelijk aanvaarde wijzen van observeren. Daarmee bedoel ik alle kanten, dus ook richtingen die ik nu niet meer kan beschrijven omdat ze hier niet bestaan... goed dat dus. Uiteraard is dit maar een klein deel van mijn 14 uur durende trip geweest...
Loading...